Selamat jalan Sang Role Model dari tanah melayu, Bakti, Falsafah, tauladan, buah karya, dan Kerja keras mu menjadikan Pengadilan Agama Sintang lebih baik.... akan senantiasa kami kenang...(di tayangkan pada acara perpisahan 08-09 ...