Langkah /Tindak Lanjut Atas Dugaan Pelanggaran

Hakim dan Pegawai

Tahun 2024

 

No

 

Nama

 

Jenis Dugaan Pelanggaran

Tindak lanjut/langkah yang di lakukan

 

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

 

-

 

-

-

-

per 29 Februari 2024 Tidak terdapat dugaan pelanggaran

-

 

-

-

-

Tidak terdapat dugaan pelanggaran