DAFTAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

PADA PENGADILAN AGAMA SINTANG

NO

NAMA

JABATAN

2019

2020

2021 2022 2023

1

Koidin, S.H.I.,M.H. Ketua Klikdisini Klikdisini Klikdisini Klikdisini Klikdisini

2

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Wakil Ketua

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini

3

Ronni Rahmani, SH.I

Hakim

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini

4

Angga Poerwandiantoko, SH

Hakim

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini

5

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Panitera

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini

6

Abang Agus Sabli, S.H.I.

Sekretaris

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini

7

Naharuddin, S.H.I

Panitera Muda Permohonan

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini

8

Nurul Hidayani, SH.I

Panitera Muda Hukum

Klikdisini

Klikdisini

Klikdisini Klikdisini Klikdisini